EG EHITUS AS

KLIENTIDE RAHULOLUKÜSIMUSTIK

EG EHITUS

Lugupeetud klient!

EG Ehitus AS viib läbi kliendirahulolu uuringu, et saada klientidelt usaldusväärset tagasisidet pakutavate teenuste kvaliteedi kohta, mille eesmärgiks on meie tegevuste efektiivsuse tõstmine ning teenuste kvaliteedi parandamine.

Küsimustele vastamine ei võta rohkem aega kui 1-2 minutit.

*Kui rahul olete meie teenustega üldiselt?
*Kui rahul olete meie klienditeenindusega?
*Kui rahul olete meie töö kvaliteediga?
*Kui rahul olete meie tähtaegadest kinni pidamisega?
*Kui hästi hoidsime teid tööprotsessiga kursis?
*Kui hästi reageerisime töö käigus tekkinud probleemidele?
*Kuidas hindate meie teenuse kvaliteedi ja maksumuse suhet?
*Kuidas hindate meie teenuseid võrreldes teiste turul olevate sarnaste teenustega?
*Kui suure tõenäosusega soovitaksite meie teenuseid oma partneritele?
*Kui suure tõenäosusega tellite meie teenuseid tulevikus?

Kui Teil on tähelepanekuid, ettepanekuid või kommentaare meie teenuste kvaliteedi parendamiseks, andke nendest palun teada: